ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
.com
ریال3,600,000
1 سال
ریال3,600,000
1 سال
ریال3,600,000
1 سال
.co
ریال9,520,000
1 سال
ریال9,520,000
1 سال
ریال9,520,000
1 سال
.net
ریال4,760,000
1 سال
ریال4,760,000
1 سال
ریال4,760,000
1 سال
.org
ریال4,760,000
1 سال
ریال4,760,000
1 سال
ریال4,760,000
1 سال
.info
ریال5,100,000
1 سال
ریال5,100,000
1 سال
ریال5,100,000
1 سال
.biz
ریال4,080,000
1 سال
ریال4,080,000
1 سال
ریال4,080,000
1 سال
.eu
ریال3,740,000
1 سال
ریال3,740,000
1 سال
ریال3,740,000
1 سال
.online
ریال12,580,000
1 سال
ریال12,580,000
1 سال
ریال12,580,000
1 سال
.shop
ریال10,880,000
1 سال
ریال10,880,000
1 سال
ریال10,880,000
1 سال
.tv
ریال11,220,000
1 سال
ریال11,220,000
1 سال
ریال11,220,000
1 سال
.ac.ir
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains