ارسال تیکت پشتیبانی

به دلیل مسائل امنیتی امکان ارسال فایل و تصویر به صورت الصاق به تیکت ندارید در صورتیکه قصد ارسال تصویر دارید در یک آپلود سنتر تصویر را آپلود و لینک ان را در تیکت ارسال نمایید

آپلود

پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png

لغو